تعبیر خواب قیامت در خواب چیست؟

تعبیر خواب قیامت برای زنان مجرد، زنان باردار، زنان مطلقه یا مردان را از طریق سایت Tabirgar.ir به شما ارائه می دهیم، خواب های عجیب کسانی که آن را می بینند و در سایت های مختلف اینترنتی به دنبال تعابیر متفاوت می گردند. تعبیر خواب را برای تمامی متخصصان این حوزه توضیح خواهیم داد.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب قیامت و طلوع خورشید از مغرب

تعبیر خواب رستاخیز در خواب برای زن مجرد

تعبیر خواب قیامت در مورد زن آزاد تعابیر و توضیحات زیادی دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:

 • اگر دختر مجردی روز قیامت و وحشت آن را در خواب ببیند و بترسد و با پروردگار خود مناجات کند، معنایش این است که خداوند متعال از او می خواهد که توبه کند و صالح باشد.
 • رؤیای روز قیامت در خواب او که گریه می‌کرد و فریاد می‌کشید نیز حکایت از اصرار او بر دوری از راه خدا و کنترل شدید شیطان بر او دارد.
 • این رؤیت در خواب دختر مجرد نیز حاکی از آن است که خداوند متعال به او کمک می کند تا به سوی خود بازگردد و توبه کند.
 • دیدن زن مجرد در خواب نیز به این معناست که روز قیامت فرا رسیده و او وارد جهنم می شود زیرا گناهان زیادی مرتکب شده و راه خدای متعال را فراموش کرده است.
 • همچنین می تواند به تذکر دادن به او و یادآوری نمازش اشاره داشته باشد.
 • اگر زن ببیند که از جهنم شدن می ترسد، یعنی در معرض اختلافات و مشکلات زیادی قرار می گیرد که از آنها دوری می کند.
 • دیدن زن تنها از وحشت قیامت در خواب نیز بیانگر آن است که چیزهای نیکو و روزی فراوان به او می رسد.
 • اگر زنی در خواب ببیند که آسمان شکافته است و منظره زیبایی دارد، بیانگر آن است که پس از مرگ عاقبت به خیر می شود.
 • اگر ظاهر بهشت ​​متفاوت باشد، به این معناست که او در زندگی خود مرتکب گناهان و گناهان زیادی می شود.
 • دیدن قیامت در خواب دختر تنها به این معنی است که او به شغل خوبی که در خواب دیده است می رسد.
 • دیدن شکافته شدن آسمان در خواب یک دختر تنها ممکن است به این معنی باشد که او شوهر خوبی خواهد داشت که با او به خوبی رفتار می کند.
 • دیدن نزدیک شدن قیامت در خواب دختر مجرد، بیانگر نامزدی و به زودی ازدواج با مردی نیکوکار است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب نشانه های قیامت

  تعبیر خواب روز رستاخیز در خواب برای یک زن متاهل

  تعبیر خواب قیامت برای زن شوهردار با تعبیر آن برای زن مجرد متفاوت است و تعبیر این خواب برای زن شوهردار چنین است:

 • دیدن وحشت قیامت در خواب زن شوهردار در حالی که گریه می کند و فرزندانش را در آغوش می گیرد، بیانگر دوری زن و فرزندانش از راه خدای متعال است.
 • اگر زن ببیند که قیامت فقط برای شوهرش آمده و او در اتاقی خلوت کرده است، یعنی از خدا دور است و باید توبه کند.
 • زن متاهلی که وحشت روز قیامت را در خواب می بیند نشان دهنده مجازاتی است که در آخرت دریافت خواهد کرد.
 • شکافتن قبر در خواب زن شوهردار بیانگر صفات نیک آن زن است، مانند عدالت و رحمت.
 • همچنین اگر خواب ببیند روز قیامت فرا رسیده است، بیانگر عشق او به خیر و کمک او به مردم است.
 • دیدن اینکه او در روز قیامت مورد بازخواست قرار می گیرد نشان می دهد که باید در اعمال خود تجدید نظر کند.
 • اگر زن متاهل خواب ببیند آسمان شکافته است، بیانگر آن است که شوهرش به زودی دچار بحران مالی خواهد شد.
 • اما اگر زن شوهردار خواب ببیند زمین شکافته شده است، بیانگر ثبات زندگی خانوادگی اوست.
 • ادامه مطلب  تعبیر خواب کسی که دستم را می کشد چیست؟

  تعبیر خواب روز رستاخیز در خواب برای زن باردار

  و اما تعبیر خواب رستاخیز در خواب زن باردار، این خواب برای او ترسناک است، اما آن را چنین توضیح می دهیم:

 • در حالی که زن حامله ای که قیامت را در خواب می بیند و برای جنین خود در شکم می ترسد، به این معنی است که در زندگی خود با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
 • این بینش در مورد زن باردار نیز صدق می کند که خداوند متعال او را از این مشکلات نجات دهد و ناراحتی او را برطرف کند.
 • همچنین دیدن اینکه در خواب شوهرش از وحشت قیامت می ترسد و او را به زور به نماز می برد، بیانگر این است که بهترین ها را برای شوهرش می خواهد و او را بسیار دوست دارد.
 • این بینش نیز حکایت از دوری شوهر از خدای متعال دارد و باید به سوی خدای متعال بازگردد.
 • زن باردار روز قیامت را در خواب می بیند و صورت حساب خود را می بیند که نشان دهنده ترس و نگرانی او از سلامت جنین است.
 • مثلاً اگر در روز قیامت صورت خدای متعال را ببیند، یعنی اگر خدا بخواهد وارد بهشت ​​می شود.
 • شکافتن آسمان در خواب زن حامله بیانگر این است که تولد او نزدیک است و آسان و بدون درد خواهد بود.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب زیارت قبور و دعا برای آنها

  تعبیر خواب قیامت در خواب زن مطلقه

  اما تعبیر خواب قیامت برای زن مطلقه با دیگران متفاوت است و آن را چنین توضیح می دهیم:

 • اگر زن مطلقه در خواب ببیند که شوهر سابقش از وحشت قیامت می ترسد، نشان دهنده دوری مرد از خدای متعال و بی نظمی او در نماز است.
 • اما اگر زن مطلقه در خواب ببیند که از وحشت قیامت می ترسد، بیانگر بی نظمی او در نماز است.
 • این خواب نیز بیانگر تمایل شدید او به بازگشت و توبه در پیشگاه خداوند متعال است.
 • دیدن زن مطلقه در خواب در مورد روز قیامت و وحشت آن نیز ممکن است نشان دهنده اشتیاق شدید او به مرده عزیز باشد.
 • تقسیم بهشت ​​در خواب زن مطلقه بیانگر این است که خداوند با شوهر خوبی که از خدا می ترسد و با او خوب رفتار می کند جبران می کند.
 • دیدن او از رستاخیز در خواب نیز بیانگر فرار او از دست دشمنانی است که علیه او نقشه می کشند.
 • ادامه مطلب  تعبیر خواب کسی که با من صحبت می کند چیست؟

  همچنین بخوانید : تعبیر خواب حفر قبر

  تعبیر خواب روز رستاخیز در خواب برای مرد

  وقتی دنبال تعبیر خواب قیامت برای مرد می گردیم با تعبیر آن برای زن فرق می کند و اینطور توضیح می دهیم:

 • علمای تعبیر می گویند: دیدن شخصی در روز قیامت در خواب، بیانگر این است که او فردی است که متصف به عدالت است و به همه عدل می دهد.
 • اما اگر در خواب ببیند که در قیامت حسابرسی می شود، بیانگر این است که آن شخص از بلای بزرگی که در معرض آن قرار گرفته نجات می یابد.
 • در حالی که امام نابلسی خواب یک نفر را برای ما توضیح می دهد که نشان می دهد شخص در پیشگاه خداوند متعال توبه می کند و از مسیر گناه و گناه دور می شود.
 • اما دیدن نشانه های بزرگ قیامت نشان دهنده انحراف شدید مردم از راه خدای متعال است.
 • اگر انسان ببیند که در دست خدای متعال ایستاده است و حق تعالی او را مورد بازخواست قرار می دهد، یعنی در اسرع وقت حقیقت در مشکلی که با آن مواجه است آشکار می شود.
 • اگر در خواب ببیند که قبرها شکافته شده و مردگان بیرون می آیند، بیانگر گسترش عدالت و راستی در بین مردم است.
 • هر که در جنگ یا مشکل بزرگی بود و قیامت را در خواب دید، نشان از پیروزی او در جنگ و حل مشکل اوست.
 • دیدن اینکه در قیامت به تنهایی یا با شخص دیگری محاصره می شود، نشان می دهد که او در زمین ظالم و متکبر است.
 • امام نابلسی نیز می فرماید: اگر انسان روز قیامت را ببیند تمام می شود و زندگی به حالت عادی باز می گردد، این نشان دهنده نجات بیننده از غم و آغاز زندگی جدید برای اوست.
 • اگر شخصی مریض باشد و در خواب یکی از نشانه های قیامت را ببیند، نشانه آن است که از بیماری شفا می یابد.
 • مانند کسی که در خواب می بیند که زمین شکافته شده است، دانشمندان می گویند که فرد در نهایت در زندان یا برای مدت طولانی نخواهد رفت.
 • دیدن قیامت در خواب برای مرد است

  درباره مردی که قیامت را در خواب دید، گفته اند:

 • همچنین دیدگاه فردی را که در قیامت پاسخگوی خداوند متعال است، توضیح می دهد زیرا نشان می دهد که این شخص به دیگران کمک می کند و از مظلوم محافظت می کند.
 • این خواب همچنین بیانگر این است که بیننده خواب از بسیاری از مشکلات و گرفتاری ها نجات می یابد.
 • اگر انسان ببیند در قیامت در جای خلوتی از او بازخواست می‌شود، این است که خود را از گناه حفظ می‌کند.
 • اما اگر انسان ببیند زیر سوال می رود و حسابش سخت می شود، بیانگر این است که در کارش ضرر زیادی می کند.
 • این بینش نیز نشان می دهد که این فرد از راه خدا دور است و باید توبه کند و راه راست را طی کند.
 • اگر ببیند که در حال نبرد سختی است و قضاوت وحشتناکی در راه است، به این معنی است که این شخص به اهداف و آرزوهای خود می رسد.
 • اما اگر ببیند که قضاوت وحشتناک فقط برای او آمده است، این خواب از نزدیک شدن به مرگ آن شخص خبر می دهد و خدا داناتر است.
 • شخصی که در خواب می بیند که قیامت آمده و رفته است، بیانگر ظلم شدیدی است که مردم در حق برخی از مردم می کنند.
 • اگر در خواب از روز قیامت بترسد، بیانگر آن است که از حقوق مردم کوتاهی کرده و گناهان بسیار کرده است.
 • دیدن نشانه های قیامت در خواب برای انسان مطیع مژده و برای نافرمان مژده است.
 • اگر انسان ببیند روز قیامت فرا رسیده و زندگی دوباره بر می گردد، این نشان دهنده ظلم آن شخص از سوی افرادی است که از آنها انتظار ظلم ندارد.
 • این بینش نیز بیانگر تغییر وضعیت انسان از فقر به ثروت یا به وضعیت بهتر است.
 • همچنین نشان می دهد که این شخص منافق است که مردم را به نیکی دعوت می کند اما انجام نمی دهد.
 • مردی که زنی را می‌بیند که از روز قیامت می‌ترسد، سپس با هم وارد مسجد می‌شوند، نشان می‌دهد که او کارهای خیر زیادی انجام خواهد داد.
 • همچنین دیدن ترس از وحشت قیامت در خواب بیانگر بی نظمی او در نماز است.
 • و اگر جوانی در خواب ببیند که از روز قیامت می ترسد، این رؤیت حاکی از نارضایتی او از دوری از خدای متعال است.
 • همچنین به این معناست که به یاری خداوند به راه خدا بازگردد و نمازش را سامان دهد.
 • خواب جوانی در خواب روز قیامت نیز نشان می دهد که خداوند دین و نمازش را به او یادآوری می کند.
 • اگر کسی در خواب ببیند که زمین در روز قیامت شکافته شده است، بیانگر آن است که از دشمنانش بیشتر می شود و به شدت مورد ستم قرار می گیرد.
 • اگر روز قیامت در خواب خود را در حال عبور از پل ببیند، بیانگر آن است که از طریق دریا به کشور خاصی سفر می کند.
 • ادامه مطلب  تعبیر خواب خواندن نماز وتر در خواب چیست؟

  همچنین بخوانید : تعبیر گریه مرده در خواب ابن سیرینو بدین ترتیب بحث خود را در مورد تعبیر خواب قیامت در خواب کامل کردیم و برای همه بینندگان خواب تعبیر کردیم. و از طریق تفاسیر و تفاسیر علمای برجسته تفسیری متخصص در این زمینه، امیدواریم در این مقاله که باید به جستجوی شما پاسخ می داد، موفق شده باشیم.

  حتما ببینید

  تعبیر خواب باز نکردن چشم چیست؟

  تعبیر خواب چشم باز نکردن برای زن آزاد، زن متاهل، زن باردار، زن مطلقه یا …

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *