نوشته های تازه

تعبیر خواب روغن زیتون چیست؟

تعبیر خواب روغن زیتون را یکی از تعابیری می دانند که می تواند دلیلی بر خیر و یا دلیل بر ظاهر چیزهای نامطلوب باشد، ممکن است عده ای از دیدن خواب عجیبی مانند این نگران باشند. معروف ترین تعابیر این خواب از طریق سایت Tabirgar.ir.. تعبیر خواب روغن زیتون شایان …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب تماس تلفنی از یک فرد مشهور چیست؟

تعبیر خواب تماس تلفنی از یک فرد مشهور تعابیر متعددی دارد که با توجه به موقعیت اجتماعی بیننده خواب و همچنین موقعیتی که او خود را در خواب می بیند، تعابیر متفاوتی دارد. علاوه بر این همه آنها نشانه یک اتفاق در زندگی به حساب می آیند به همین دلیل …

بیشتر بخوانید »

تعبیر دیدن اردک در خواب چیست؟

تعبیر دیدن اردک در خواب بستگی به وضعیت، اندازه و رنگ آنها دارد، موقعیت اجتماعی بیننده خواب نیز در تنوع معانی آن که بین خوب و بد است، نقش دارد. از طریق سایت قبیله توضیح خواهیم داد. آنچه دانشمندان در مورد تعبیر خواب دیدن اردک گزارش می دهند را با …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب مسافرت در خواب چیست؟

تعبیر خواب مسافرت به تعبیر برخی از تعابیر، به دلیل موارد متعدد، متفاوت است، زیرا خواب به گونه ای که برخی می بینند مجموعه ای از خیالات و وسیله ای است که ذهن انسان به آن متوسل می شود. برای اینکه بتوانیم برخی از آرزوهای او را برآورده کنیم و …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب مسافرت در خواب چیست؟

تعبیر خواب مسافرت به تعبیر برخی از تعابیر، به دلیل موارد متعدد، متفاوت است، زیرا خواب به گونه ای که برخی می بینند مجموعه ای از خیالات و وسیله ای است که ذهن انسان به آن متوسل می شود. برای اینکه بتوانیم برخی از آرزوهای او را برآورده کنیم و …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب مسافرت در خواب چیست؟

تعبیر خواب مسافرت به تعبیر برخی از تعابیر، به دلیل موارد متعدد، متفاوت است، زیرا خواب به گونه ای که برخی می بینند مجموعه ای از خیالات و وسیله ای است که ذهن انسان به آن متوسل می شود. برای اینکه بتوانیم برخی از آرزوهای او را برآورده کنیم و …

بیشتر بخوانید »

تعبیر عدد ۴۰ در خواب برای یک زن مجرد چیست؟

تعبیر عدد ۴۰ در خواب برای خانم ها معانی زیادی دارد، دیدن اعداد یکی از مهمترین خواب ها است و تعبیر آن بسته به اعداد متفاوت است، همچنین باعث سردرگمی در امور می شود زیرا می تواند نشانه خوبی باشد. و مواقع دیگر نشان دهنده شر است و عدد ۴۰ …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب حنا برای زن متاهل چیست؟

تعبیر خواب حنا برای زن متاهل چندین معانی مختلف دارد که به واقعیت بیننده خواب مربوط می شود، به خصوص اگر زن باردار باشد یا بین او و شوهرش مشکلاتی وجود داشته باشد، نمادهای دیگری وجود دارد که زندگی خانوادگی او را نشان می دهد. و همسرش. فرزندان، و این …

بیشتر بخوانید »